Bijscholen was nog nooit zo leuk!

Vakbekwaamheid chauffeurs C en D

De Europese richtlijn 2003/59/EG stelt dat alle bestuurders met een rijbewijs C of D naast het gewone rijbewijs ook een basiskwalificatie vakbekwaamheid moet behalen.

Elke chauffeur met een rijbewijs C of D die daarmee commercieel vervoer doet, moet beschikken over een bewijs van vakbekwaamheid (Code 95 op het rijbewijs).

Concreet betekent dit dat uw gemeente een code 95 op uw rijbewijs zal zetten.

Wie het bewijs van vakbekwaamheid heeft, moet om de 5 jaar 35 uren nascholing volgen bij een erkend opleidingscentrum om het bewijs (code 95 op het rijbewijs) te behouden. Heeft u een andere nationaliteit dan de Belgische en werkt u in Vlaanderen? Dan kunt u de nascholing in Vlaanderen volgen.

De onderwerpen mogen vrij gekozen worden, op voorwaarde dat er uit elk van de 3 verplichte categorieën minstens 1 onderwerp gevolgd wordt én er minstens 3 uur individueel praktijk achter het stuur bij is. Bijvoorbeeld: Economisch rijden bestaat uit 4 uur klassikaal en 3 uur individueel praktijk.

De 3 verplichte categorieën zijn:

Velgio biedt verschillende modules aan voor alle categorieën zowel als "in-company" als "open opleiding".

Er zijn een aantal vrijstellingen voor chauffeurs die bepaalde activiteiten uitoefen.

Een chauffeur die een nascholingsmodule van minstens 7 uur volgt, krijgt daarvoor 7 kredietpunten. Van zodra de chauffeur 35 kredietpunten heeft verzameld, kan de geldigheid van de vakbekwaamheid op het rijbewijs verlengd worden. Dit dient voor alle chauffeurs te gebeuren binnen de 5 jaar voor de datum die nu als code 95 op het rijbewijs vermeld staat.

De nascholing wordt streng gecontroleerd door de beovoegde diensen (Vlaamse Overheid – Departement Mobiliteit & Openbare Werken) en mag enkel georganiseerd worden door een erkend opleidingscentrum, zoals Velgio.

Meer informatie over vakbekwaamheid en de code 95 op het rijbewijs vind u op de website van Wegcode.be en de website van MobielVlaanderen.be.