Bijscholen was nog nooit zo leuk!

Nascholing - code 95

De modules in de nascholing zijn onderverdeeld in 3 groepen, waarvan tijdens de 35 uur uit elke groep minstens 1 module gevolgd moet worden.

Onderstaand overzicht toont in welke groep onze cursussen thuis horen.

Categorie I Categorie II Categorie III
01. BACK TO WORK WEEKOPLEIDING02. Vrachtdocumenten & rij- en rusttijden (CAT 2)01. LENTE-WEEKOPLEIDING 2021
05. Defensief rijden voor rijbewijs C - Theorie + 3 uur individueel achter het stuur (CAT 1)08. Rij- en rusttijden - gebruik van de tachograaf (CAT 2)01. PAAS-WEEKOPLEIDING
06. BBS (Behaviour Based Safety) - Theorie + 3 uur individueel achter het stuur (CAT 1)13. ADR onder vrijstellingen (CAT 2)03. Klantvriendelijkheid & Imago van het bedrijf (CAT 3)
14. Ladingzekering (CAT 1)17. Uitzonderlijk Vervoer (CAT 2)04. EHBO initiatie voor bestuurders (CAT 3)
15. Defensief rijden voor rijbewijs D - Theorie + 3 uur individueel achter het stuur (CAT 1)18. Actualisering Kennis vakbekwaamheid (CAT 2)12. Ergonomie (CAT 3)
A05. Defensief rijden voor rijbewijs C - Theorie + 3 uur individueel achter het stuur (CAT 1) AVOND20. Wegcode & aanrijdingsformulier (CAT 2)16. Tankvoertuigen: veilig gebruik en vervoer (CAT 3)
A14. Ladingzekering (CAT 1) 2 AVONDENA01. Wegcode & aanrijdingsformulier (CAT 2) 2 AVONDEN19. Brandpreventie en bestrijding voor professionele chauffeurs C/E & D/E
F01. FRANSTALLIGE OPLEIDINGEN : 35 KREDIETPUNTEN BEHALEN OP 5 ZATERDAGEN! Start op 06/02/2021A02. Vrachtdocumenten & rij- en rusttijden (CAT 2) 2 AVONDENA04. EHBO initiatie voor bestuurders (CAT 3) 2 AVONDEN
F05. Defensief Rijden Theorie + 3 uur individueel achter het stuur (CAT 1) FRANSTALIGA08. Rij en rusttijden + digitale tachograaf (CAT 2) 2 AVONDENA12. Ergonomie (CAT 3) 2 AVONDEN
A13. ADR onder vrijstelling (CAT 2) 2 2VONDENA16. Tankvoertuigen: veilig gebruik en vervoer (CAT 3)
A17. Uitzonderlijk Vervoer (CAT 2) 2 AVONDENF04. EHBO (CAT 3) FRANSTALLIG
A18. Actualisering Kennis Vakbekwaamheid (CAT 2) 2 AVONDENF12.Ergonomie (CAT 3) FRANSTALIG
F01. Wegcode (CAT 2) FRANSTALIG
F02. Vrachtdocumenten & rij- en rusttijden (CAT 2) FRANSTALIG
F08. Rij en Rusttijden + Digitale Tachograaf (CAT 2) FRANSTALIG
F13. ADR onder vrijstelling (FRANSTALIG)