Bijscholen was nog nooit zo leuk!

15. CMR & Ladingzekering (CAT 2)

Doelstelling

Doel van deze opleiding is de chauffeur een inzicht te geven in het belang van de CMR en het verhogen van de verkeersveiligheid door een correcte zekering van de lading en een beter inzicht in de gedragingen van een lading.

De inhoud

We geven een overzicht van het ontstaan van de CMR en het belang van ht correct invullen ervan door middel van praktijkcases.

In het gedeelte ladingzekering belichten we de wetgeving en de verschillende verantwoordelijkheden. Daarnaast geven wwe inzicht in de verschillende krachten die inwerken op een lading en de methodes om een lading te zekeren.

- Ontstaan en belang van CMR

- Correct invullen CMR

- Wetgeving ladingzekering

- Verantwoordelijkheden

- Verschillende krachten

- Zekeringsmethodes