Bijscholen was nog nooit zo leuk!

06. BBS (Behaviour Based Safety) - Theorie + 3 uur individueel achter het stuur (CAT 1)

Behaviour Based Safety

BBS richt zich op het optimaliseren van bedrijfsprestaties door verbetering van de veiligheidscultuur en het veiligheids gerelateerde gedrag.

In de chemische industrie wordt veiligheid in het transport beschouwd als een belangrijk aspect van de logistieke keten. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg moet aan de hoogste normen voldoen.

Het steeds drukker wordende verkeer vereist een defensieve rijstijl van de chauffeur.

Gevaarlijke situaties of handelingen worden in de loop der jaren een gewoonte van veel mensen. Het is dus noodzakelijk een bewustmaking of gedragsverandering te organiseren om ongevallen te voorkomen.

Doelgroep

Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C, in het bijzonder de bestuurders van voertuigen met gevaarlijke stoffen en tankwagens.

Doelstelling

Deelnemers bewust maken van de gevaren tijdens het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en hun gedrag hieraan aanpassen.

Inhoud

De theoriemodule duurt 3 uur en omvat onder andere volgende punten:

Daarna gaan we de openbare weg op. Tijdens deze rit van 3 uur wordt een milieuvriendelijk en economisch rijgedrag aangeleerd, met aandacht voor alle onderwerpen die tijdens de theorie besproken zijn. Praktijk moment is 3 uur individueel en is op een later moment en af te spreken met de instructeur.

Erkenning

De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-006, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C (7 kredietpunten). De module valt onder onderwerp (1): Kennis technische kenmerken, veiligheidsvoorzieningen

Praktisch

Wenst u meer informatie of een offerte?

Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.