Logo

13. ADR onder vrijstellingen (CAT 2)

  • woensdag 22 april 2020 om 8:00

    € 165,00 excl. btw – 9111 Belsele - hulstendreef 21 Garage Van den Keybus – Nog 20 plaatsen vrij

De doelstelling van deze module "ADR vrijstellingen"

- Kennis hebben van de gevaren, wat zijn de risico's aan blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen,

- Type van vrijstellingen

- Verplichtingen die toch nog van toepassing blijven in functie van de vrijstelling.

 

Cursus inhoud

* Reglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

* Klasseindeling en gevaren

* Houders voor het vervoer van gevaarlijke goederen

* Het vervoersdocument

* Signalisatie

* Voorschriften tijdens het vervoer

* Preventie en noodmaatregelen

* Vrijstellingen : stofgebonden vrijstellingen, beperkte vrijstellingen, beperkte hoeveelheden, uitgezonderderde hoeveelheden, gedeeltelijke vrijstelling, volledige vrijstelling.