Logo Velgio

SINT-NIKLAAS: KROKUS WEEKOPLEIDING


Deze opleiding bevat de volgende modules:

20. Wegcode & aanrijdingsformulier (CAT 2) rijbewijs C/D

De Belgische wegcode werd de laatste jaren voortdurend gewijzigd, denk maar aan de nieuwe inhaalverboden en -toelatingen voor zware voertuigen, beperkte parkeertijden, ...

Chauffeurs zijn hiervan niet altijd correct op de hoogte en begaan overtredingen tegen regels waar ze het bestaan niet van kennen; onze cursus brengt duidelijkheid in dit kluwen.

In deze interactieve opleiding wordt niet alleen een update gegeven van de laatste wijzigingen in de wegcode, ook de opgedane kennis wordt grondig opgefrist. Zo worden overtredingen vermeden en verhoogt de verkeersveiligheid.

Doelgroep

Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C en D

Doelstelling

Deelnemers verwerven kennis van:

Inhoud

Opfrissing wegcode

Het Europees aanrijdingsformulier

Doorheen het theoriegedeelte worden oefeningen ingelast om de opgedane kennis te toetsen aan de praktijk.

Erkenning

De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-001, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

De module valt onder onderwerp (2), kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer

Praktisch

Wenst u meer informatie of een offerte?

Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.

12. Ergonomie & rugpreventie (CAT 3) rijbewijs C/D

Vrachtwagenbestuurders worden regelmatig geconfronteerd met lichamelijke klachten.

In deze opleiding leert uw chauffeur met enkele concrete technieken en houdingen hoe hij een pijnlijke rug kan voorkomen. Bovendien wordt hun gezondheid onder de loep genomen en gekeken hoe zij met eenvoudige tips ook gezonder en alerter achter het stuur zijn.

Er wordt tevens bekeken welke invloed hun voeding invloed heeft op hun lichaam.

Doelgroep

Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C en D

Deze opleiding wordt enkel op aanvraag georganiseerd voor minstens 8 personen. Voor meer inlichtingen kan u ons mailen: info@velgio.be

Erkenning

De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-012, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

De module valt onder onderwerp (3) Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek.

Praktisch

Wenst u meer informatie of een offerte?

Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.

08. Rij- en rusttijden - gebruik van de tachograaf (CAT 2) rijbewijs C/D

We beginnen met een duidelijke uitleg over de toepassing van de Verordening 561/2006, die de wettelijke basis vormt voor de rij- en rusttijden in het wegvervoer.

Verder wordt het nieuwe Mobility Package volledig uit de doeken gedaan ( nieuw sinds 2020)

Chauffeurs zijn hiervan niet altijd correct op de hoogte en begaan overtredingen tegen regels waar ze het bestaan niet van kennen; onze cursus brengt duidelijkheid in dit kluwen

De tweede helft van de dag spenderen we aan praktijk, waaronder het juist gebruik van de verschillende digitale tachograaf.( van versie 1.2  t/m de smartach 1)

De praktijk omvat oefeningen op het correct toepassen van de rij- en rusttijden en het werken met de tachograaf.

Doelgroep

Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C en D

Doelstelling

Deelnemers verwerven kennis van:

Erkenning

De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-008, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

De module valt onder onderwerp (2): kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer

Praktisch

Wenst u meer informatie of een offerte?

Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.

04. EHBO initiatie voor bestuurders (CAT 3) rijbewijs C/D

De theorie bespreekt de verkeersongevallen in de sector: een overzicht en de oorzaken.

De praktijkmodule omvat evacuatietechnieken, reanimatie, wondverzorging, verbanden.

Tijdens de training wordt gewerkt met een reanimatiepop, een AED-trainer, verbandmiddelen. De chauffeurs krijgen uitgebreid de kans om te oefenen.

Doelgroep

Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C en D.

Doelstelling

Inzichten verwerven in het belang van de hulpverlening bij een ongeval op de openbare weg.

Inhoud

Theorie

 1. rol van de hulpverlener bij een incident
 2. hoe te behandelen bij een incident op de snelweg met de algemene geldende regels
 3. alarmeren hulpdiensten
 4. gevaarlijke situaties herkennen
 5. evacuatietechnieken en veiligheidshouding
 6. werking van vitale functies
 7. juiste hulpverlening afstemmen op de diagnose
 8. bewustzijn en ademhaling vaststellen
 9. ademhaling veilig stellen met veiligheidshouding
 10. werking ademhaling bloedsomloop circulatie
 11. reanimatie bij volwassenen en kinderen
 12. werking AED
 13. eenvoudige wonden en ernstige bloedingen
 14. shock en de gevolgen
 15. brandwonden
 16. botbreuken (wervelletsel)
 17. oogletsel
 18. hersenletsel

Praktijk

De trainer geeft een juiste demonstratie in een rustig tempo en de 2e keer normaal tempo. De cursisten worden in 2 groepen verdeeld. groep 1 hulpverleners en groep 2 slachtoffers - na een oefening wordt er gewisseld. Door middel van klassikaal oefenen moeten alle praktische handelingen worden uitgevoerd. De trainer corrigeert tijdens de oefeningen en laat de cursisten meedenken.

 1. benaderen incident slachtoffer(s) let op gevaar
 2. slachtoffer verplaatsen met rautekgreep, ondersteunend verplaatsen, wegslepen (deken)
 3. bewustzijnscontrole aanspreken schudden aan de schouders
 4. ademhaling controleren met kinlift 10 sec
 5. alarmeren gsm/praatpaal/vast toestel
 6. slachtoffer draaien van buik naar rug
 7. reanimatie uitvoeren op 2 poppen met inzet van 2 verschillende AED's
 8. veiligheidsoefening uitvoeren
 9. ernstig bloeding stelpen door wonddrukverband aanleggen
 10. techniek uitvoeren hoofd fixeren met mogelijk wervelletsel alleen met 2 hulpverleners
 11. botbreuken ondersteunen met dekenrol, tas, jas, etc

Erkenning

De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-004, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

De module valt onder onderwerp (3) Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek.

Praktisch

Wenst u meer informatie of een offerte?

Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.

05. Defensief rijden theorie voor rijbewijs C - (CAT 1) + 3 uur praktijk in overleg met Velgio

Het voorkomen van incidenten en ongevallen door het inbouwen van veiligheidsmarges om tijdig op mogelijke gevaren te kunnen inspelen.

Kijktechniek, aangepaste snelheid, afstand houden,…

We verbeteren de bekwaamheid om gevaren op voorhand op te merken en gepast te reageren.

Daarna maken we een rit op de openbare weg om het defensief rijden in te oefenen. Gedurende deze rit zal aandacht besteed worden aan:

Indien gewenst kan deze praktijkopleiding gebeuren met een huurvoertuig van Velgio indien u zelf niet over een geschikte vrachtwagen beschikt. Hiervoor wordt een meerprijs van 175,-€ gerekend, per sessie van 3 uur.

Op de datum vermeld op de website gaat de theorie-sessie van het defensief rijden door. Dit gebeurt klassikaal met alle ingeschreven kandidaten. De 3 uur praktijk achter het stuur gaan op een andere datum door. Die afspraak wordt gemaakt in overleg met de instructeur op de dag van de theorie-sessie zelf. Indien u reeds vragen of wensen hebt over deze datum, neem dan rechtstreeks contact op met Velgio via : info@velgio.be.

Erkenning

De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-005, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

De module valt onder onderwerp (1) Nascholing in rationeel rijden.

Wenst u meer informatie of een offerte?

Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.