Logo Velgio

Lier : Weekopleiding September


 

Deze september-weekopleiding zorgt ervoor dat u als professioneel chauffeur in 1 week alle nodige 35 punten verzamelt !! 

 

Indien u graag al een praktijkdatum vastlegt mag u altijd contact opnemen met info@velgio.be. 

 

Alle opleidingen gaan door in de gebouwen van Velgio, Hagenbroeksesteenweg 171D, 2500 Lier. 

Deze opleiding bevat de volgende modules:

20. Wegcode & aanrijdingsformulier (CAT 2) rijbewijs C/E & D/E

De Belgische wegcode werd de laatste jaren voortdurend gewijzigd, denk maar aan de nieuwe inhaalverboden en -toelatingen voor zware voertuigen, beperkte parkeertijden, ...

Chauffeurs zijn hiervan niet altijd correct op de hoogte en begaan overtredingen tegen regels waar ze het bestaan niet van kennen; onze cursus brengt duidelijkheid in dit kluwen.

In deze interactieve opleiding wordt niet alleen een update gegeven van de laatste wijzigingen in de wegcode, ook de opgedane kennis wordt grondig opgefrist. Zo worden overtredingen vermeden en verhoogt de verkeersveiligheid.

Doelgroep

Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C en D

Doelstelling

Deelnemers verwerven kennis van:

Inhoud

Opfrissing wegcode

Het Europees aanrijdingsformulier

Doorheen het theoriegedeelte worden oefeningen ingelast om de opgedane kennis te toetsen aan de praktijk.

Erkenning

De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-001, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

De module valt onder onderwerp (2), kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer

Praktisch

Wenst u meer informatie of een offerte?

Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.

28. ingrijpen bij Noodsituaties onderweg (CAT 3) rijbewijs C/E & D/E

Inhoud van de opleiding:

1. Wetgeving

2. Inschatten van de situatie + verwittigen van de hulpdiensten

3. Helpen? Gewoon doen! + erger voorkomen

5. Ingrijpen bij brand + de bluspoging

6. Evacuatie en verplaatsen van slachtoffers

7. Preventie in de transportsector

8. Invullen van het Europees aanrijdingsformulier

9. Soorten arbeidsongevallen in de transportsector  + statistieken van verkeersongevallen

10. Betrokkenheid van vrachtwagens/touringcars  + gevolgen op menselijk, materieel en financieel vlak

11. Samen ongevallen in de transportsector voorkomen

05. Defensief rijden theorie voor rijbewijs C/E - (CAT 1) + 3 uur praktijk in overleg met Velgio

Het voorkomen van incidenten en ongevallen door het inbouwen van veiligheidsmarges om tijdig op mogelijke gevaren te kunnen inspelen.

Kijktechniek, aangepaste snelheid, afstand houden,…

We verbeteren de bekwaamheid om gevaren op voorhand op te merken en gepast te reageren.

Daarna maken we een rit op de openbare weg om het defensief rijden in te oefenen. Gedurende deze rit zal aandacht besteed worden aan:

Indien gewenst kan deze praktijkopleiding gebeuren met een huurvoertuig van Velgio indien u zelf niet over een geschikte vrachtwagen beschikt. Hiervoor wordt een meerprijs van 175,-€ gerekend, per sessie van 3 uur.

Op de datum vermeld op de website gaat de theorie-sessie van het defensief rijden door. Dit gebeurt klassikaal met alle ingeschreven kandidaten. De 3 uur praktijk achter het stuur gaan op een andere datum door. Die afspraak wordt gemaakt in overleg met de instructeur op de dag van de theorie-sessie zelf. Indien u reeds vragen of wensen hebt over deze datum, neem dan rechtstreeks contact op met Velgio via : info@velgio.be.

Erkenning

De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-005, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

De module valt onder onderwerp (1) Nascholing in rationeel rijden.

Wenst u meer informatie of een offerte?

Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.

32. Preventie Criminaliteit Onderweg (CAT3) C/E & D/E

Als vrachtwagenchauffeur neemt men onderweg grote risico's op het vlak van veiligheid, niet enkel al rijdend maar ook bij stilstand en bij parkeren. Het beveiligen van de lading en het voertuig gebeurt niet enkel met spanriemen of kettingen, sleutel en zegels, maar ook door de doordachte handelingen van de bestuurder waardoor het voertuig minder aantrekkelijker wordt voor diefstal, criminaliteit, vernielingen....

Aangezien je als vrachtwagenchauffeur een grote verantwoordelijkheid over veiligheid draagt naar goederen toe, is het belangrijk om de basis van de security awerness goed onder de knie te hebben.

In deze module Preventie veiligheid onderweg worden volgende onderwerpen aangehaald:

* security awareness:

- kleurencode

- 5G methode

- Beheer

- Analyse

- Inzicht

- Attitude

- Maatregelen

- Procedures

- Discipline

- Inzichten

- Conflict

- Tips

Doelgroep

Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C en D

Erkenning

De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-032, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

De module valt onder onderwerp (3):  Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek.

Praktisch

Wenst u meer informatie of een offerte?

Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.

08. Rij- en rusttijden - gebruik van de tachograaf (CAT 2) rijbewijs C/E & D/E

We beginnen met een duidelijke uitleg over de toepassing van de Verordening 561/2006, die de wettelijke basis vormt voor de rij- en rusttijden in het wegvervoer.

Verder wordt het nieuwe Mobility Package volledig uit de doeken gedaan ( nieuw sinds 2020)

Chauffeurs zijn hiervan niet altijd correct op de hoogte en begaan overtredingen tegen regels waar ze het bestaan niet van kennen; onze cursus brengt duidelijkheid in dit kluwen

De tweede helft van de dag spenderen we aan praktijk, waaronder het juist gebruik van de verschillende digitale tachograaf.( van versie 1.2  t/m de smartach 1)

De praktijk omvat oefeningen op het correct toepassen van de rij- en rusttijden en het werken met de tachograaf.

Doelgroep

Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C en D

Doelstelling

Deelnemers verwerven kennis van:

Erkenning

De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-008, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

De module valt onder onderwerp (2): kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer

Praktisch

Wenst u meer informatie of een offerte?

Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.