Logo Velgio

20. Wegcode & aanrijdingsformulier (CAT 2) rijbewijs C/E & D/E


Deze opleiding bevat de volgende modules:

20. Wegcode & aanrijdingsformulier (CAT 2) rijbewijs C/E & D/E

De Belgische wegcode werd de laatste jaren voortdurend gewijzigd, denk maar aan de nieuwe inhaalverboden en -toelatingen voor zware voertuigen, beperkte parkeertijden, ...

Chauffeurs zijn hiervan niet altijd correct op de hoogte en begaan overtredingen tegen regels waar ze het bestaan niet van kennen; onze cursus brengt duidelijkheid in dit kluwen.

In deze interactieve opleiding wordt niet alleen een update gegeven van de laatste wijzigingen in de wegcode, ook de opgedane kennis wordt grondig opgefrist. Zo worden overtredingen vermeden en verhoogt de verkeersveiligheid.

Doelgroep

Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C en D

Doelstelling

Deelnemers verwerven kennis van:

Inhoud

Opfrissing wegcode

Het Europees aanrijdingsformulier

Doorheen het theoriegedeelte worden oefeningen ingelast om de opgedane kennis te toetsen aan de praktijk.

Erkenning

De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-001, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

De module valt onder onderwerp (2), kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer

Praktisch

Wenst u meer informatie of een offerte?

Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.