Logo Velgio

02. Vrachtdocumenten & rij- en rusttijden (CAT 2) rijbewijs C/E


Deze opleiding bevat de volgende modules:

02. Vrachtdocumenten & rij- en rusttijden (CAT 2) rijbewijs C/E

In het eerste gedeelte wordt het verschil duidelijk gemaakt tussen het vervoer voor eigen rekening en het vervoer voor rekening van derden: de voorwaarden, vergunningen, vrijstellingen, ...

Daarna wordt het gebruik van de vrachtbrief behandeld, en het invullen van de CMR-vrachtbrief wordt geoefend.

Nadien vervolgen we met een duidelijke uitleg over de toepassing van de Verordening 561/2006, die de wettelijke basis vormt voor de rij- en rusttijden in het wegvervoer.

In de praktijkoefeningen laten we de deelnemers foutief of onvolledig ingevulde vrachtbrieven verbeteren en aanvullen.

Doelgroep

Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C.

Doelstelling

Deelnemers verwerven kennis van:

Inhoud

Vrachtbrieven

Rij- en rusttijden

Doorheen het theoriegedeelte worden oefeningen ingelast om de opgedane kennis te toetsen aan de praktijk.

Erkenning

De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-002, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C (7 kredietpunten).

De module valt onder onderwerp (2): kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer

Praktisch

Wenst u meer informatie of een offerte?

Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.