Bijscholen was nog nooit zo leuk!

Weekopleiding Pasen 2024

Terug naar de kalender

 • maandag 8 april 2024 van 08:00 tot 16:00: 20. Wegcode & aanrijdingsformulier (CAT 2) rijbewijs C/E & D/E
  dinsdag 9 april 2024 van 08:00 tot 16:00: 11. Velig ladingzekeren voor het wegvervoer (CAT 1) rijbewijs C/E
  woensdag 10 april 2024 van 08:00 tot 16:00: 32. Preventie Criminaliteit Onderweg (CAT3) C/E & D/E
  donderdag 11 april 2024 van 08:00 tot 16:00: 08. Rij- en rusttijden - gebruik van de tachograaf (CAT 2) rijbewijs C/E & D/E
  vrijdag 12 april 2024 van 08:00 tot 12:00: 05. Defensief rijden theorie voor rijbewijs C/E - (CAT 1) + 3 uur praktijk in overleg met Velgio

  • Nog 8 plaatsen vrij
  • € 995,00 excl. BTW
  • 2500 Lier

Deze opleiding bevat 5 modules:

 • 20. Wegcode & aanrijdingsformulier (CAT 2) rijbewijs C/E & D/E

  De Belgische wegcode werd de laatste jaren voortdurend gewijzigd, denk maar aan de nieuwe inhaalverboden en -toelatingen voor zware voertuigen, beperkte parkeertijden, ...

  Chauffeurs zijn hiervan niet altijd correct op de hoogte en begaan overtredingen tegen regels waar ze het bestaan niet van kennen; onze cursus brengt duidelijkheid in dit kluwen.

  In deze interactieve opleiding wordt niet alleen een update gegeven van de laatste wijzigingen in de wegcode, ook de opgedane kennis wordt grondig opgefrist. Zo worden overtredingen vermeden en verhoogt de verkeersveiligheid.

  Doelgroep

  Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C en D

  Doelstelling

  Deelnemers verwerven kennis van:

  • de laatste wijzigingen in het verkeersreglement en een opfrissing van de belangrijkste verkeersregels voor groep C en D,
  • het correct invullen van het aanrijdingsformulier.

  Inhoud

  Opfrissing wegcode

  • Massa: eigen massa, laadvermogen, MBT en MTM
  • Plaats van de bestuurder op de openbare weg, algemene regel en uitzonderingen, busstrook en bijzondere overrijdbare bedding, autosnelweg, spitsstrook, weefstrook
  • Snelheid: relatieve en absolute snelheidsbeperkingen, bestraffing snelheidsovertredingen
  • Voorrang: algemene regel en uitzonderingen, gedrag bij een kruispunt en rotonde
  • Inhalen: wat is inhalen, inhaalverbod, uitzonderingen, verplichtingen
  • Gebruik van lichten: tijdens het rijden, bij stilstaan en parkeren, gebruik 4 richtingsaanwijzers, oranje-geel knipperlicht
  • Stilstaan en parkeren: verschil tussen stilstaan en parkeren, hoe stilstaan en parkeren, voorzieningen, verboden en toelatingen
  • Verkeer in tunnels: in- en uitrijden tunnels, verkeersborden, wat bij ongeval, brand, rook
  • Recente wijzigingen: nieuwe verkeersborden, zwaardere bestraffing gordelplicht, alcohollimiet, gordelplicht in autocars, gebruik retro-reflecterende veiligheidsvest, moto's tussen file, ritsen, ...

  Het Europees aanrijdingsformulier

  • Het aanrijdingsformulier: de verschillende delen en rubrieken
  • Belangrijke weetjes over het aanrijdingsformulier: algemene aandachtspunten, wat als er geen ander voertuig betrokken is, wat als er meerdere voertuigen betrokken zijn, wat bij gewonden, praktische tips, wie moet verwittigd worden bij een ongeval...

  Doorheen het theoriegedeelte worden oefeningen ingelast om de opgedane kennis te toetsen aan de praktijk.

  Erkenning

  De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-001, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

  De module valt onder onderwerp (2), kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer

  Praktisch

  • 1-daagse training van 7 uur (max. 20 kandidaten per sessie) – opleiding mogelijk in 2 halve dagen (of avonden) van 3,5 uur.
  • Op aanvraag zijn ook in-company opleidingen mogelijk.
  • Bedrijven kunnen genieten van 20 of 30% subsidie met toepassing van de KMO-portefeuille.
  • Opleiding erkend door het Vlaams Opleidings Verlof (VOV).

  Wenst u meer informatie of een offerte?

  Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.

 • 11. Velig ladingzekeren voor het wegvervoer (CAT 1) rijbewijs C/E

  De theorie omvat het leren omgaan met diverse ladingen op een vrachtwagen.

  We bespreken zowel waar de lading geplaatst moet worden, hoe ze moet vastgemaakt worden en hoe men overlading van het voertuig of overschrijding van de aslasten kan proberen te vermijden.

  De cursus is bijzonder gebruiksvriendelijk doordat we de chauffeur leren met zeer beperkte middelen een correcte ladingzekering uit te voeren. Duidelijke uitleg over wrijvingsweerstanden, vormsluitend en krachtsluitend zekeren, spanbanden, hulpmiddelen,… zonder dat de chauffeur ingewikkelde wiskundige formules moet leren of gebruiken.

  De praktijk wordt in functie van de klant aangepast.

  We kunnen zowel binnen (met miniaturen) als buiten (met het voertuig en de lading van de klant) werken.

  Doelgroep

  Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C.

  Erkenning

  De module is erkend door MOW Vlaanderen in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C (7 kredietpunten).

  De module valt onder onderwerp (1) Nascholing in rationeel rijden.

  Praktisch

  • 1-daagse training van 7 uur (max. 20 kandidaten per sessie) – opleiding mogelijk in 2 halve dagen (of avonden) van 3,5 uur.
  • Op aanvraag zijn ook in-company opleidingen mogelijk.
  • Bedrijven kunnen genieten van 20 of 30% subsidie met toepassing van de KMO-portefeuille.
  • Opleiding erkend door het Vlaams Opleidings Verlof (VOV).

  Wenst u meer informatie of een offerte?

  Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.

 • 32. Preventie Criminaliteit Onderweg (CAT3) C/E & D/E

  Als vrachtwagenchauffeur neemt men onderweg grote risico's op het vlak van veiligheid, niet enkel al rijdend maar ook bij stilstand en bij parkeren. Het beveiligen van de lading en het voertuig gebeurt niet enkel met spanriemen of kettingen, sleutel en zegels, maar ook door de doordachte handelingen van de bestuurder waardoor het voertuig minder aantrekkelijker wordt voor diefstal, criminaliteit, vernielingen....

  Aangezien je als vrachtwagenchauffeur een grote verantwoordelijkheid over veiligheid draagt naar goederen toe, is het belangrijk om de basis van de security awerness goed onder de knie te hebben.

  In deze module Preventie veiligheid onderweg worden volgende onderwerpen aangehaald:

  * security awareness:

  - kleurencode

  - 5G methode

  - Beheer

  - Analyse

  - Inzicht

  - Attitude

  - Maatregelen

  - Procedures

  - Discipline

  - Inzichten

  - Conflict

  - Tips

  Doelgroep

  Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C en D

  Erkenning

  De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-032, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

  De module valt onder onderwerp (3):  Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek.

  Praktisch

  • 1-daagse training van 7 uur (max. 20 kandidaten per sessie) – opleiding mogelijk in 2 halve dagen (of avonden) van 3,5 uur.
  • Op aanvraag zijn ook in-company opleidingen mogelijk.
  • Bedrijven kunnen genieten van 20 of 30% subsidie met toepassing van de KMO-portefeuille.
  • Opleiding erkend door het Vlaams Opleidings Verlof (VOV).

  Wenst u meer informatie of een offerte?

  Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.

 • 08. Rij- en rusttijden - gebruik van de tachograaf (CAT 2) rijbewijs C/E & D/E

  We beginnen met een duidelijke uitleg over de toepassing van de Verordening 561/2006, die de wettelijke basis vormt voor de rij- en rusttijden in het wegvervoer.

  Verder wordt het nieuwe Mobility Package volledig uit de doeken gedaan ( nieuw sinds 2020)

  Chauffeurs zijn hiervan niet altijd correct op de hoogte en begaan overtredingen tegen regels waar ze het bestaan niet van kennen; onze cursus brengt duidelijkheid in dit kluwen

  De tweede helft van de dag spenderen we aan praktijk, waaronder het juist gebruik van de verschillende digitale tachograaf.( van versie 1.2  t/m de smartach 1)

  De praktijk omvat oefeningen op het correct toepassen van de rij- en rusttijden en het werken met de tachograaf.

  Doelgroep

  Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C en D

  Doelstelling

  Deelnemers verwerven kennis van:

  • de laatste wijzigingen in het Europese verordeningen en een opfrissing van de belangrijkste rij & rustregels voor groep C en D,

  Erkenning

  De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-008, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

  De module valt onder onderwerp (2): kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer

  Praktisch

  • 1-daagse training van 7 uur (max. 20 kandidaten per sessie) – opleiding mogelijk in 2 halve dagen (of avonden) van 3,5 uur.
  • Op aanvraag zijn ook in-company opleidingen mogelijk.
  • Bedrijven kunnen genieten van 20 of 30% subsidie met toepassing van de KMO-portefeuille.
  • Opleiding erkend door het Vlaams Opleidings Verlof (VOV).

  Wenst u meer informatie of een offerte?

  Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.

 • 05. Defensief rijden theorie voor rijbewijs C/E - (CAT 1) + 3 uur praktijk in overleg met Velgio

  Het voorkomen van incidenten en ongevallen door het inbouwen van veiligheidsmarges om tijdig op mogelijke gevaren te kunnen inspelen.

  Kijktechniek, aangepaste snelheid, afstand houden,…

  We verbeteren de bekwaamheid om gevaren op voorhand op te merken en gepast te reageren.

  Daarna maken we een rit op de openbare weg om het defensief rijden in te oefenen. Gedurende deze rit zal aandacht besteed worden aan:

  • een correcte bediening van het voertuig
  • het correct inschatten van bochten
  • het naderen en oversteken van kruispunten en verkeerslichten
  • het gedrag bij het naderen van oversteekplaatsen
  • aanpassen van de snelheid aan de omstandigheden
  • defensief rijgedrag in het algemeen

  Indien gewenst kan deze praktijkopleiding gebeuren met een huurvoertuig van Velgio indien u zelf niet over een geschikte vrachtwagen beschikt. Hiervoor wordt een meerprijs van 175,-€ gerekend, per sessie van 3 uur.

  Op de datum vermeld op de website gaat de theorie-sessie van het defensief rijden door. Dit gebeurt klassikaal met alle ingeschreven kandidaten. De 3 uur praktijk achter het stuur gaan op een andere datum door. Die afspraak wordt gemaakt in overleg met de instructeur op de dag van de theorie-sessie zelf. Indien u reeds vragen of wensen hebt over deze datum, neem dan rechtstreeks contact op met Velgio via : info@velgio.be.

  Erkenning

  De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-005, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

  De module valt onder onderwerp (1) Nascholing in rationeel rijden.

  • Op aanvraag zijn ook in-company opleidingen mogelijk.
  • Bedrijven kunnen genieten van 20 of 30% subsidie met toepassing van de KMO-portefeuille.
  • Opleiding erkend door het Vlaams Opleidings Verlof (VOV).

  Wenst u meer informatie of een offerte?

  Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.

Wij gebruiken cookies voor het bijhouden van statistieken en om jouw voorkeuren op te slaan. Door op "Alle cookies accepteren" te klikken ga je akkoord met het gebruik van alle cookies zoals omschreven in ons cookiebeleid.

Alle cookies accepteren Alleen noodzakelijke cookies