Bijscholen was nog nooit zo leuk!

SINT-NIKLAAS: KROKUS WEEKOPLEIDING

Terug naar de kalender

 • maandag 28 februari 2022 van 08:00 tot 16:00: 20. Wegcode & aanrijdingsformulier (CAT 2)
  dinsdag 1 maart 2022 van 08:00 tot 16:00: 12. Ergonomie & rugpreventie (CAT 3)
  woensdag 2 maart 2022 van 08:00 tot 16:00: 08. Rij- en rusttijden - gebruik van de tachograaf (CAT 2)
  donderdag 3 maart 2022 van 08:00 tot 16:00: 04. EHBO initiatie voor bestuurders (CAT 3)
  vrijdag 4 maart 2022 van 08:00 tot 12:00: 05. Defensief rijden theorie voor rijbewijs C - (CAT 1) + 3 uur praktijk in overleg met Velgio


Deze opleiding bevat 5 modules:

 • 20. Wegcode & aanrijdingsformulier (CAT 2)

  De Belgische wegcode werd de laatste jaren voortdurend gewijzigd, denk maar aan de nieuwe inhaalverboden en -toelatingen voor zware voertuigen, beperkte parkeertijden, ...

  Chauffeurs zijn hiervan niet altijd correct op de hoogte en begaan overtredingen tegen regels waar ze het bestaan niet van kennen; onze cursus brengt duidelijkheid in dit kluwen.

  In deze interactieve opleiding wordt niet alleen een update gegeven van de laatste wijzigingen in de wegcode, ook de opgedane kennis wordt grondig opgefrist. Zo worden overtredingen vermeden en verhoogt de verkeersveiligheid.

  Doelgroep

  Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C en D

  Doelstelling

  Deelnemers verwerven kennis van:

  • de laatste wijzigingen in het verkeersreglement en een opfrissing van de belangrijkste verkeersregels voor groep C en D,
  • het correct invullen van het aanrijdingsformulier.

  Inhoud

  Opfrissing wegcode

  • Massa: eigen massa, laadvermogen, MBT en MTM
  • Plaats van de bestuurder op de openbare weg, algemene regel en uitzonderingen, busstrook en bijzondere overrijdbare bedding, autosnelweg, spitsstrook, weefstrook
  • Snelheid: relatieve en absolute snelheidsbeperkingen, bestraffing snelheidsovertredingen
  • Voorrang: algemene regel en uitzonderingen, gedrag bij een kruispunt en rotonde
  • Inhalen: wat is inhalen, inhaalverbod, uitzonderingen, verplichtingen
  • Gebruik van lichten: tijdens het rijden, bij stilstaan en parkeren, gebruik 4 richtingsaanwijzers, oranje-geel knipperlicht
  • Stilstaan en parkeren: verschil tussen stilstaan en parkeren, hoe stilstaan en parkeren, voorzieningen, verboden en toelatingen
  • Verkeer in tunnels: in- en uitrijden tunnels, verkeersborden, wat bij ongeval, brand, rook
  • Recente wijzigingen: nieuwe verkeersborden, zwaardere bestraffing gordelplicht, alcohollimiet, gordelplicht in autocars, gebruik retro-reflecterende veiligheidsvest, moto's tussen file, ritsen, ...

  Het Europees aanrijdingsformulier

  • Het aanrijdingsformulier: de verschillende delen en rubrieken
  • Belangrijke weetjes over het aanrijdingsformulier: algemene aandachtspunten, wat als er geen ander voertuig betrokken is, wat als er meerdere voertuigen betrokken zijn, wat bij gewonden, praktische tips, wie moet verwittigd worden bij een ongeval...

  Doorheen het theoriegedeelte worden oefeningen ingelast om de opgedane kennis te toetsen aan de praktijk.

  Erkenning

  De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-001, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

  De module valt onder onderwerp (2)

  Praktisch

  • 1-daagse training van 7 uur (max. 20 kandidaten per sessie) – opleiding mogelijk in 2 halve dagen (of avonden) van 3,5 uur.
  • Op aanvraag zijn ook in-company opleidingen mogelijk.
  • Bedrijven kunnen genieten van 20 of 30% subsidie met toepassing van de KMO-portefeuille.
  • Opleiding erkend door het Vlaams Opleidings Verlof (VOV).

  Wenst u meer informatie of een offerte?

  Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.

 • 12. Ergonomie & rugpreventie (CAT 3)

  Vrachtwagenbestuurders worden regelmatig geconfronteerd met lichamelijke klachten.

  In deze opleiding leert uw chauffeur met enkele concrete technieken en houdingen hoe hij een pijnlijke rug kan voorkomen. Bovendien wordt hun gezondheid onder de loep genomen en gekeken hoe zij met eenvoudige tips ook gezonder en alerter achter het stuur zijn.

  Er wordt tevens bekeken welke invloed hun voeding invloed heeft op hun lichaam.

  Doelgroep

  Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C en D

  Deze opleiding wordt enkel op aanvraag georganiseerd voor minstens 8 personen. Voor meer inlichtingen kan u ons mailen: info@velgio.be

  Erkenning

  De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-012, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

  De module valt onder onderwerp (3) Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek.

  Praktisch

  • 1-daagse training van 7 uur (max. 20 kandidaten per sessie) – opleiding mogelijk in 2 halve dagen (of avonden) van 3,5 uur.
  • Op aanvraag zijn ook in-company opleidingen mogelijk.
  • Bedrijven kunnen genieten van 20 of 30% subsidie met toepassing van de KMO-portefeuille.
  • Opleiding erkend door het Vlaams Opleidings Verlof (VOV).

  Wenst u meer informatie of een offerte?

  Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.

 • 08. Rij- en rusttijden - gebruik van de tachograaf (CAT 2)

  We beginnen met een duidelijke uitleg over de toepassing van de Verordening 561/2006, die de wettelijke basis vormt voor de rij- en rusttijden in het wegvervoer.

  Chauffeurs zijn hiervan niet altijd correct op de hoogte en begaan overtredingen tegen regels waar ze het bestaan niet van kennen; onze cursus brengt duidelijkheid in dit kluwen

  De tweede helft van de dag spenderen we aan het gebruiken van zowel de analoge als de digitale tachograaf.

  De praktijk omvat oefeningen op het correct toepassen van de rij- en rusttijden en het werken met de tachograaf.

  Doelgroep

  Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C en D

  Doelstelling

  Deelnemers verwerven kennis van:

  • de laatste wijzigingen in het Europese verordeningen en een opfrissing van de belangrijkste rij & rustregels voor groep C en D,

  Erkenning

  De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-008, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

  De module valt onder onderwerp (2): kennis van het sociale klimaat en de reglementering van het wegvervoer

  Praktisch

  • 1-daagse training van 7 uur (max. 20 kandidaten per sessie) – opleiding mogelijk in 2 halve dagen (of avonden) van 3,5 uur.
  • Op aanvraag zijn ook in-company opleidingen mogelijk.
  • Bedrijven kunnen genieten van 20 of 30% subsidie met toepassing van de KMO-portefeuille.
  • Opleiding erkend door het Vlaams Opleidings Verlof (VOV).

  Wenst u meer informatie of een offerte?

  Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.

 • 04. EHBO initiatie voor bestuurders (CAT 3)

  De theorie bespreekt de verkeersongevallen in de sector: een overzicht en de oorzaken.

  • correct analyseren om zo veilig, vlot en efficiënt mogelijk te alarmeren en te handelen in een noodsituatie
  • EHBO
  • evacuatie van slachtoffers
  • reanimatietechnieken
  • wonden verzorgen, verbanden aanbrengen, brandwonden, ...

  De praktijkmodule omvat evacuatietechnieken, reanimatie, wondverzorging, verbanden.

  Tijdens de training wordt gewerkt met een reanimatiepop, een AED-trainer, verbandmiddelen. De chauffeurs krijgen uitgebreid de kans om te oefenen.

  Doelgroep

  Alle professionele bestuurders van voertuigen van groep C en D.

  Doelstelling

  Inzichten verwerven in het belang van de hulpverlening bij een ongeval op de openbare weg.

  Inhoud

  Theorie

  1. rol van de hulpverlener bij een incident
  2. hoe te behandelen bij een incident op de snelweg met de algemene geldende regels
  3. alarmeren hulpdiensten
  4. gevaarlijke situaties herkennen
  5. evacuatietechnieken en veiligheidshouding
  6. werking van vitale functies
  7. juiste hulpverlening afstemmen op de diagnose
  8. bewustzijn en ademhaling vaststellen
  9. ademhaling veilig stellen met veiligheidshouding
  10. werking ademhaling bloedsomloop circulatie
  11. reanimatie bij volwassenen en kinderen
  12. werking AED
  13. eenvoudige wonden en ernstige bloedingen
  14. shock en de gevolgen
  15. brandwonden
  16. botbreuken (wervelletsel)
  17. oogletsel
  18. hersenletsel

  Praktijk

  De trainer geeft een juiste demonstratie in een rustig tempo en de 2e keer normaal tempo. De cursisten worden in 2 groepen verdeeld. groep 1 hulpverleners en groep 2 slachtoffers - na een oefening wordt er gewisseld. Door middel van klassikaal oefenen moeten alle praktische handelingen worden uitgevoerd. De trainer corrigeert tijdens de oefeningen en laat de cursisten meedenken.

  1. benaderen incident slachtoffer(s) let op gevaar
  2. slachtoffer verplaatsen met rautekgreep, ondersteunend verplaatsen, wegslepen (deken)
  3. bewustzijnscontrole aanspreken schudden aan de schouders
  4. ademhaling controleren met kinlift 10 sec
  5. alarmeren gsm/praatpaal/vast toestel
  6. slachtoffer draaien van buik naar rug
  7. reanimatie uitvoeren op 2 poppen met inzet van 2 verschillende AED's
  8. veiligheidsoefening uitvoeren
  9. ernstig bloeding stelpen door wonddrukverband aanleggen
  10. techniek uitvoeren hoofd fixeren met mogelijk wervelletsel alleen met 2 hulpverleners
  11. botbreuken ondersteunen met dekenrol, tas, jas, etc

  Erkenning

  De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-004, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

  De module valt onder onderwerp (3) Gezondheid, verkeers- en milieuveiligheid, dienstverlening en logistiek.

  Praktisch

  • 1-daagse training van 7 uur (max. 20 kandidaten per sessie) – opleiding mogelijk in 2 halve dagen (of avonden) van 3,5 uur.
  • Op aanvraag zijn ook in-company opleidingen mogelijk.
  • Bedrijven kunnen genieten van 20 of 30% subsidie met toepassing van de KMO-portefeuille.
  • Opleiding erkend door het Vlaams Opleidings Verlof (VOV).

  Wenst u meer informatie of een offerte?

  Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.

 • 05. Defensief rijden theorie voor rijbewijs C - (CAT 1) + 3 uur praktijk in overleg met Velgio

  Het voorkomen van incidenten en ongevallen door het inbouwen van veiligheidsmarges om tijdig op mogelijke gevaren te kunnen inspelen.

  Kijktechniek, aangepaste snelheid, afstand houden,…

  We verbeteren de bekwaamheid om gevaren op voorhand op te merken en gepast te reageren.

  Daarna maken we een rit op de openbare weg om het defensief rijden in te oefenen. Gedurende deze rit zal aandacht besteed worden aan:

  • een correcte bediening van het voertuig
  • het correct inschatten van bochten
  • het naderen en oversteken van kruispunten en verkeerslichten
  • het gedrag bij het naderen van oversteekplaatsen
  • aanpassen van de snelheid aan de omstandigheden
  • defensief rijgedrag in het algemeen

  Indien gewenst kan deze praktijkopleiding gebeuren met een huurvoertuig van Velgio indien u zelf niet over een geschikte vrachtwagen beschikt. Hiervoor wordt een meerprijs van 125,-€ gerekend, per sessie van 3 uur.

  Op de datum vermeld op de website gaat de theorie-sessie van het defensief rijden door. Dit gebeurt klassikaal met alle ingeschreven kandidaten. De 3 uur praktijk achter het stuur gaan op een andere datum door. Die afspraak wordt gemaakt in overleg met de instructeur op de dag van de theorie-sessie zelf. Indien u reeds vragen of wensen hebt over deze datum, neem dan rechtstreeks contact op met Velgio via : info@velgio.be.

  Erkenning

  De module is erkend door MOW Vlaanderen onder het nummer OCF-142/MPM-005, in het kader van nascholing voor beroepschauffeurs van groep C of D (7 kredietpunten).

  De module valt onder onderwerp (1) Nascholing in rationeel rijden.

  • Op aanvraag zijn ook in-company opleidingen mogelijk.
  • Bedrijven kunnen genieten van 20 of 30% subsidie met toepassing van de KMO-portefeuille.
  • Opleiding erkend door het Vlaams Opleidings Verlof (VOV).

  Wenst u meer informatie of een offerte?

  Neem contact op met Velgio Opleidingen, telefonisch 0487/60 07 05 of per mail info@velgio.be.