Bijscholen was nog nooit zo leuk!

13. ADR onder vrijstellingen (CAT 2)

  • 13. ADR onder vrijstellingen (CAT 2)

    zaterdag 14 september 2019 om 8:00

    € 165,00 excl.btw – Hagenbroeksesteenweg 171 D - 2500 Lier – Nog 15 plaatsen vrij

Niet alle velden zijn correct ingevuld.

De doelstelling van deze module "ADR vrijstellingen"

- Kennis hebben van de gevaren, wat zijn de risico's aan blootstelling aan deze gevaarlijke stoffen,

- Type van vrijstellingen

- Verplichtingen die toch nog van toepassing blijven in functie van de vrijstelling.

 

Cursus inhoud

* Reglementering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen

* Klasseindeling en gevaren

* Houders voor het vervoer van gevaarlijke goederen

* Het vervoersdocument

* Signalisatie

* Voorschriften tijdens het vervoer

* Preventie en noodmaatregelen

* Vrijstellingen : stofgebonden vrijstellingen, beperkte vrijstellingen, beperkte hoeveelheden, uitgezonderderde hoeveelheden, gedeeltelijke vrijstelling, volledige vrijstelling.