Bijscholen was nog nooit zo leuk!

Andere activiteiten

ADR / Veiligheidsadviseur

Het KB van 5 juli 2006 betreffende de aanwijzing en de beroepsbekwaamheid van veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, per spoor of over de binnenwateren (BS van 22 augustus 2006), legt de verplichting op om één of meer veiligheidsadviseurs te benoemen aan alle ondernemingen die :

De functie van veiligheidsadviseur kan uitgeoefend worden door de bedrijfsleider, door een persoon die in de onderneming ook nog andere taken vervult of door een persoon die niet tot de onderneming behoort.

De taak van de veiligheidsadviseur bestaat erin om met alle mogelijke middelen ervoor te zorgen dat de activiteiten die verband houden met de gevaarlijke goederen, plaatsvinden onder de wettelijke voorwaarden en onder optimale veiligheidsvoorwaarden.

VELGIO kan voor u een veiligheidsadviseur ADR voorzien tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Contacteer ons voor meer informatie: informatie veiligheidsadviseur ADR.

Bedrijfsopleidingen

VELGIO verzorgt voor u alle interne theoretische opleidingen die uw chauffeurs, magazijniers of bedienden nodig hebben om vlot te blijven functioneren. Denk bijvoorbeeld aan een opleiding ADR voor bedienden en magazijniers, een opfrissing rij- en rusttijden voor dispatchers,...

Wij helpen u een geschikte opleiding te vinden tegen een schappelijke prijs!

Contacteer ons voor meer informatie: informatie bedrijfsopleidingen.

/